CONNEXION 2017
Event type: 
Saturday, December 9, 2017 - 10:30 to 16:00

Y syniad:
Cludwyd pob darn o gelf i Oriel Brondanw mewn cês llaw. Dyna’r cyfyngder a’r cyfle.
Croeso, a chân gan Twm Morys a Gwyneth Glyn 11.00 a 14.00
Ar agor i’r cyhoedd 10.30 – 16.00

The concept:
Each work of art has been carried to Oriel Brondanw in hand held luggage. That’s the limitation and the opportunity.
Welcome, and songs by Twm Morys and Gwyneth Glyn at 11.00 and 14.00
Open to the public 10.30 – 16.00

Free Event
Plas Brondanw
Llanfrothen, Penrhyndeudraeth,
LL48 6SW