Upcoming

Back October 2014 Next
M T W T F S S M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31                  
Close

10th October 2014

Close

11th October 2014

Close

12th October 2014

Close

13th October 2014

Close

14th October 2014

Close

15th October 2014

Close

16th October 2014

Close

17th October 2014

Close

18th October 2014

Close

19th October 2014

Close

20th October 2014

Close

21st October 2014

Close

22nd October 2014

Close

23rd October 2014

Close

24th October 2014

Close

25th October 2014

Close

26th October 2014

Close

27th October 2014

Close

28th October 2014

Close

29th October 2014

Close

30th October 2014

Close

31st October 2014

Culture Colony

Cân y Mynach Modern

David R. Edwards joins Datblygu partner Pat and returns to the recording studio at Fflach after a 13 year gap.

Also See -

Atgofion Hen Wanc News item covering the publication of David R. Edwards' autobiography

For more information -

ANKSTMUSIK

A review of the film -

http://www.bbc.co.uk/cymru/cylchgrawn/ffilm/cymru/gwyl-swn.shtml

Lowri Haf Cooke (Cymru Cylchgrawn - Safle wê y BBC)

Cofnodi mae sesiwn ola'r ddeuawd Pat Morgan a David R. Edwards yn stiwdio leol Fflach gan gynnwys y cyrraedd, y recordio a'r ymadael.

Daw'n amlwg yn fuan iawn mai dyma'r tro cyntaf iddynt gyd-recordio ers bron i bymtheng mlynedd yn dilyn cyfnod cythryblus ym mywyd yr athrylith o Aberteifi ac mae'r cynnwrf cyn y recordio a'r ymdeimlad o aduniad rhwng dau enaid hoff cytun yn amlwg o'r cychwyn cyntaf.

Cofnodir manylion bychain y stiwdio fechan, a phan ddaw'n amser i recordio'r gân gignoeth, gwneir hynny'n hollol ddi-ffwdan ond y cyfuniad o'r geirie plaen a'r piano atgofus yn ddirdynnol tu hwnt, ac wrth iddynt orffen a gadael, mae'r camera'n dewis aros yn y stiwdio yn gwrando'n fud ar adlais eu geiriau olaf.

Ymhlith y mân siarad a'r cyffro nerfus cychwynnol, dywed David y gallai fyw mewn stiwdio recordio ac mae'n amlwg o'r ffilm iddo gael diwrnod cathartig a dedwydd tu hwnt gyda'i hen fêts yn stiwdio Fflach y llynedd.

Rhaid dweud i'r ffilm rymus hon gydio ynof o'r eiliad gyntaf ac iddi aros gyda mi ymhell ar ôl i mi adael clwb y Toucan y noson honno, gan brofi'r wireb fod modd dweud mwy weithiau mewn ffilm fer nag mewn feature traddodiadol.

Mae hyn yn sicr yn wir wrth gymharu Llwch ar y Sgrin â'r rhaglen ddogfen awr o hyd a ddarlledwyd yn gynharach eleni ar S4C yn archwilio problemau iechyd meddwl David R Edwards.

Yn fy marn i, mae Llwch ar y Sgrin yn ffilm llawer mwy llwyddiannus; yn naturiol, mae hi'n gynilach gynhyrchiad, ond mae hi hefyd yn ffilm ddynol iawn llawer llai ymwthiol na'r astudiaeth ddiweddar ar gyfer y teledu.

Edrychaf ymlaen yn arw at brynu rhifyn nesaf Tu Chwith fis Chwefror 2010 pan gai'r cyfle i wylio'r rhain i gyd a nifer o ffilmiau byrion eraill.

Members' Comments

There are currently no comments

You must be logged in to comment