Upcoming

Back October 2014 Next
M T W T F S S M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31                  
Close

10th October 2014

Culture Colony

Cân y Mynach Modern

David R. Edwards joins Datblygu partner Pat and returns to the recording studio at Fflach after a 13 year gap.

Also See -

Atgofion Hen Wanc News item covering the publication of David R. Edwards' autobiography

For more information -

ANKSTMUSIK

A review of the film -

http://www.bbc.co.uk/cymru/cylchgrawn/ffilm/cymru/gwyl-swn.shtml

Lowri Haf Cooke (Cymru Cylchgrawn - Safle wê y BBC)

Cofnodi mae sesiwn ola'r ddeuawd Pat Morgan a David R. Edwards yn stiwdio leol Fflach gan gynnwys y cyrraedd, y recordio a'r ymadael.

Daw'n amlwg yn fuan iawn mai dyma'r tro cyntaf iddynt gyd-recordio ers bron i bymtheng mlynedd yn dilyn cyfnod cythryblus ym mywyd yr athrylith o Aberteifi ac mae'r cynnwrf cyn y recordio a'r ymdeimlad o aduniad rhwng dau enaid hoff cytun yn amlwg o'r cychwyn cyntaf.

Cofnodir manylion bychain y stiwdio fechan, a phan ddaw'n amser i recordio'r gân gignoeth, gwneir hynny'n hollol ddi-ffwdan ond y cyfuniad o'r geirie plaen a'r piano atgofus yn ddirdynnol tu hwnt, ac wrth iddynt orffen a gadael, mae'r camera'n dewis aros yn y stiwdio yn gwrando'n fud ar adlais eu geiriau olaf.

Ymhlith y mân siarad a'r cyffro nerfus cychwynnol, dywed David y gallai fyw mewn stiwdio recordio ac mae'n amlwg o'r ffilm iddo gael diwrnod cathartig a dedwydd tu hwnt gyda'i hen fêts yn stiwdio Fflach y llynedd.

Rhaid dweud i'r ffilm rymus hon gydio ynof o'r eiliad gyntaf ac iddi aros gyda mi ymhell ar ôl i mi adael clwb y Toucan y noson honno, gan brofi'r wireb fod modd dweud mwy weithiau mewn ffilm fer nag mewn feature traddodiadol.

Mae hyn yn sicr yn wir wrth gymharu Llwch ar y Sgrin â'r rhaglen ddogfen awr o hyd a ddarlledwyd yn gynharach eleni ar S4C yn archwilio problemau iechyd meddwl David R Edwards.

Yn fy marn i, mae Llwch ar y Sgrin yn ffilm llawer mwy llwyddiannus; yn naturiol, mae hi'n gynilach gynhyrchiad, ond mae hi hefyd yn ffilm ddynol iawn llawer llai ymwthiol na'r astudiaeth ddiweddar ar gyfer y teledu.

Edrychaf ymlaen yn arw at brynu rhifyn nesaf Tu Chwith fis Chwefror 2010 pan gai'r cyfle i wylio'r rhain i gyd a nifer o ffilmiau byrion eraill.

Members' Comments

There are currently no comments

You must be logged in to comment