Gallery Talk in association with the U3A: Dr Peter Wakelin // Sgwrs yn yr Oriel mewn cydweithrediad â Phrifysgol y Drydedd Oes: Dr Peter Wakelin
Event type: 
Thursday, March 8, 2018 -
11:00 to 12:00

Thursday 8 March 2018 11am

Gallery Talk in association with the U3A

Roger Cecil: A Secret Artist by Dr Peter Wakelin

The life and work of Roger Cecil (1942-2015), who has been described as one of the great abstract artists of his generation but in his lifetime was hardly known outside a small circle of collectors and fellow painters. Dr Peter Wakelin is an independent curator who has written a biography of Roger Cecil.

Free entry, no need to book.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dydd Iau 8 Mawrth 2018 11am

Sgwrs yn yr Oriel mewn cydweithrediad â Phrifysgol y Drydedd Oes.

Roger Cecil: A Secret Artist gan Dr Peter Wakelin

Bywyd a gwaith Roger Cecil (1942-2015), sydd wedi'i ddisgrifio fel un o arlunwyr haniaethol mwyaf ei genhedlaeth, ond yn yn ystod ei oes prin oedd yn hysbys y tu allan i gylch bychan o gasglwyr a chyd-arlunwyr. Curadur annibynnol yw Dr Peter Wakelin, sydd wedi ysgrifennu bywgraffiad o Roger Cecil.

Mynediad am ddim, does dim angen archebu lle.

Free Event
Church Lane
Carmarthen
Carmarthen
West Wales
SA31 1LH